piątek, 30 grudnia 2011

Dziękuję

Dziękuję Kościołowi za to, że jest mi Matką.
Dziękuję Kościołowi za to, że udziela mi pełni środków zbawienia.
Dziękuję Kościołowi za to, że mówi w porę i nie w porę o Chrystusie.
Dziękuję Kościołowi za naukę i moralność.
Dziękuję Kościołowi za to, że przygarnia wszystkich grzeszników i kocha nas miłością ogromną.

Cieszę się, że jestem we wspólnocie Kościoła.
Cieszę się, że nadal jest pielęgnowane, strzeżone i wyjaśniane wiernym Objawienie Boże.
Cieszę się, że mamy Papieża - człowieka pokornego, uczciwego, ale i bardzo mądrego. Papieża, który kocha człowieka. Papieża mówiącego trudne rzeczy w sposób ludzki. Papieża potrafiącego chronić Prawd Wiary. Papieża nie idącego z prądem, nie zmiennego, ale stałego. Papieża odważnego.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.